Åbn undermenuer...

Arbejdskamp

Begrebet bruges til at beskrive konflikter mellem parterne på arbejdsmarkedet, som fører til arbejdsstandsning. Mest kendte er strejke (lønmodtagerne nedlægger arbejdet), lockout

Få adgang til Samfundsfag.dk