Åbn undermenuer...

Arbejdskamp

Begrebet bruges til at beskrive konflikter mellem parterne på arbejdsmarkedet, som fører til arbejdsstandsning. Mest kendte er strejke (lønmodtagerne nedlægger arbejdet), lockout (arbejdsgiverne udelukker lønmodtagerne fra at arbejde), blokade (arbejderne vil ikke arbejde i en bestemt virksomhed) og boykot (bestemte lønmodtagere udelukkes). Arbejdskampe er overenskomstmæssige (lovlige) i forbindelse med fornyelse af overenskomst hvert 3. år. Her varsles arbejdskampe som led i at tvinge modparten til forhandling og evt. forlig. Overenskomststridige arbejdskampe forekommer som oftest i virksomheder, hvor lønforhandlingerne er gået i stå, eller hvor der sker afskedigelser, der opleves som uretfærdige, eller hvor der ansættes uorganiseret arbejdskraft.