Åbn undermenuer...

Arbejdsløshedsprocent

Udregnes som de registrerede ledige i procent af arbejdsstyrken, dvs. antallet af ledige tilmeldt arbejdsformidlingen omregnet til fuldtidsledige i procent af 16-66-årige i arbejdsstyrken. Eftersom de arbejdsstyrketal, arbejdsløshedsprocenten beregnes udfra, baserer sig på den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik, der først opgøres med flere års forsinkelse, bliver arbejdsløshedsprocenten korrigeret løbende. I perioder, hvor arbejdsstyrken er voksende, vil arbejdsløshedsprocenten følgelig være for høj, altså overvurderes ledighedens omfang og omvendt.