Åbn undermenuer...

Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen er en styrelse under beskæftigelsesministeriet, som afgør, om en skade eller en sygdom kan betragtes som en arbejdsskade, og i bekræftende fald bestemmer størrelsen af en eventuel erstatning. Styrelsen behandler ca. 65.000 sager om året. Sager, som Arbejdsskadestyrelsen har truffet afgørelse i, kan ankes til Ankestyrelsen, og det er sket i rigtigt mange tilfælde i de senere år. Kritikere anfører således, at Arbejdsskadestyrelsens afgørelser virker ret tilfældige.