Åbn undermenuer...

Efterløn

Efterløn er i dag et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, der ønsker at forlade arbejdsmarkedet. Efterlønsalderen hæves fra 60-62 år fra 2014-17. For at få efterløn skal man have været medlem af en a-kasse og have betalt efterlønsbidrag i 30 år (der er overgangsregler). Dernæst skal man have ret til arbejdsløshedsdagpenge ved overgangen til efterløn. Størrelsen af efterlønnen afhænger af, hvornår man går på efterløn, ens pensionsforhold, om man arbejder, og hvor meget man arbejder. Man kan højst få efterløn med et beløb, der svarer til den dagpengesats, man ville være berettiget til, hvis man i stedet var ledig. Hvis man ikke vælger at udskyde efterlønnen, er ydelsen maksimum 91% af højeste dagpengesats. Efterløn kan man tidligst få fem år før folkepensionsalderen.