Åbn undermenuer...

Overenskomst

Lønmodtagernes løn- og ansættelsesvilkår aftales i overenskomsterne, som først og fremmest omhandler aftaler om løn og arbejdstid. Derudover fastlægger overenskomsten forhold omkring ferie, helligdage, sygdom, barsel, arbejdsmarkedspensionsordninger, opsigelse og andet.  Generelle krav til overenskomsterne blev tidligere forhandlet mellem hovedorganisationerne, men i dag sker forhandlingerne mellem et fagforbund eller kartel på den ene side og en landsdækkende arbejdsgiverorganisation på den anden side. De egentlige lønforhandlinger foregår endnu mere decentralt, ofte på virksomhedsniveau. Overenskomsterne er således kommet til at tage mere og mere form af rammeaftaler, som skal udfyldes ved forhandlinger i de enkelte virksomheder.