Åbn undermenuer...

Lønformer

I Danmark findes der for lønmodtagere fire forskellige lønformer: Tidløn, hvor lønnen afregnes efter tidsforbrug (time, uge, måned). Ved akkordløn sker der en afregning, som afhænger af arbejdsresultatet. Denne lønform anses af nogle for at være mere retfærdig, idet den konkrete indsats belønnes. Ved minimalløn aftales en mindre del af lønnen ved overenskomstforhandlinger, mens resten aftales lokalt i virksomheden, hvor lønstigninger afhænger af produktivitetsstigninger. Ved normalløn aftales det meste af lønnen centralt. På det offentlige arbejdsmarked aftales også en større del af lønnen lokalt, således at det offentlige arbejdsmarked på det punkt har elementer fra minimallønsområdet.