Åbn undermenuer...

Kernegruppe

Kernegruppemedlemmer er de medlemmer af en gruppe, der er fast tilknyttet gruppen, og som spiller en relativt toneangivende rolle i forhold til randgruppemedlemmer, der ofte tiltrækkes af livet i gruppen, men som har en løsere tilknytning og ofte en lavere status end kernemedlemmerne. Begreberne bruges f.eks. i beskrivelsen af gadebander.

  • Socialforskningsinstituttet opdeler i en række analyser og rapporter befolkningen i alderen 20-64 år efter deres tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • Kernegruppe: Selvstændige eller lønmodtagere beskæftiget på fuld tid i 3 år, med en bruttoledighed på max. 5 pct.
  • Deltidsbeskæftiget: Deltidsbeskæftigede lønmodtagere i 3 år, evt. et år på fuld tid, med en bruttoledighed på max. 5 pct.
  • Mellemgruppe: På arbejdsmarkedet, men hverken marginaliseret, kernegruppe, under uddannelse eller deltidsbeskæftiget i det sidste år.
  • Marginaliserede: Lønmodtagere eller selvstændige med bruttoledighed på mindst 80% over 3 år. Det gælder både fuldtids- og deltidsforsikrede personer.
  • Kontanthjælp: På kontanthjælp eller sygedagpenge eller lignende i det sidste år uden at være registreret som ledig.
  • Permanent forsørgelse: Har modtaget førtidspension, efterløn eller overgangsydelse i det sidste år.
  • Under uddannelse: Under uddannelse i det sidste år.