Åbn undermenuer...

Akademiker

En akademiker er en person med videregående uddannelse fra universitet eller højere læreanstalt. Akademikerne hører med til samfundets uddannelsesmæssige elite, trænet i systematisk og kritisk tænkning og analyse. Uddannelsen giver adgang til arbejde inden for bl.a. gymnasiale og videregående uddannelser, forskning samt administrative og ledende funktioner inden for såvel det offentlige som det private erhvervsliv. I danske socialgruppeinddelinger placeres akademikere i socialgruppe I eller Professionerne. Man møder undertiden også mere upræcise betegnelser som den kreative klasse om en gruppe af mennesker, som mange akademikere tilhører. Hermed hentydes til, at de qua deres uddannelse adskiller sig fra andre befolkningsgrupper mht. forbrugsmønstre, smag og politiske holdninger.