Åbn undermenuer...

Socialgruppe

Socialforskningsinstituttet opdeler befolkningen i 5 sociale lag - kaldet socialgrupper - ud fra folks uddannelsesmæssige baggrund, antal underordnede og erhvervsmæssige placering. I socialgruppe 1 placeres personer med en lang videregående uddannelse, funktionærer med mere end 50 underordnede og selvstændige med mere end 20 ansatte. I socialgruppe 5 finder man de ufaglærte arbejdere.

Inddelingen i socialgrupper kan bruges til at undersøge sociale uligheder mht. levevilkår, og den kan også anvendes til at belyse den sociale mobilitet i et samfund.

Figurer