Åbn undermenuer...

Værdier

Værdier er det, man generelt sætter pris på i en bestemt kultur, f.eks. m.h.t. menneskelig adfærd, egenskaber og holdninger. Nogle værdier er generelle for en kultur/et helt samfund, men inden for et samfund findes der mange grupperinger med forskellige værdier. Det kan man fx konstatere ved livsformsanalyser (der er store forskelle mellem de centrale værdier i fx lønmodtagerlivsformen og karrierelivsformen) og livsstilsanalyser (igen store forskelle mellem fx det blå og det rosa segment). Partiernes værdipolitik er også udtryk for forskellene i en befolknings værdier.