Åbn undermenuer...

Økonomisk ulighed

Økonomisk ulighed er et udtryk for, at nogle har det bedre eller dårligere end andre mht. indkomst eller formue. Der findes en række forskellige målestokke til at opgøre uligheden, herunder Gini-koefficienten, den maksimale udjævningsgrad og 80/20-ulighedsmålet.

 Uddybende forklaring

Økonomisk ulighed er et udtryk for, at nogle har det bedre eller dårligere end andre mht. indkomst eller formue. Der findes en række forskellige målestokke til at opgøre uligheden, herunder Gini-koefficienten, den maksimale udjævningsgrad og 80/20-ulighedsmålet.

Gini-koefficienten sammenligner den faktiske indkomstfordeling (eller formuefordeling) i et samfund med den hypotetiske situation, at indkomsterne er fuldstændigt ligeligt fordelt (her er Gini-koefficienten 0 %). Hvis Gini-koefficienten er tæt på 100 % (eller 1), er der meget stor ulighed i et land. Der er flere fordele ved at bruge Gini-koefficienten som målestok for økonomisk ulighed. Den økonomiske ulighed sammenfattes i et enkelt tal, og Gini-koefficienten er alment accepteret i de fleste lande og organisationer, så man kan sammenligne ulighed på tværs af lande og regioner. Endelig kan Gini-koefficienten også bruges til at se på udviklingen i indkomstfordelingen over tid. Gini-koefficienten for Danmark har gennem tiden hørt til de laveste i verden, men i løbet af det sidste årti er koefficienten steget fra ca. 25 % til godt 28 %. Det skyldes bl.a., at de i forvejen vellønnede har haft de højeste lønstigninger og samtidigt har haft gevinster på aktiemarkedet og på boligmarkedet.

Et andet mål for økonomisk ulighed er den maksimale udjævningsgrad. Herved forstår man den procentdel af den samlede indkomst-/formuemasse, der skal flyttes fra personer med indkomster/formuer over gennemsnittet til personer med indkomster/formuer under gennemsnittet for at opnå en helt lige indkomst-/formuefordeling. Jo større den maksimale udjævningsgrad er, jo større er uligheden i samfundet. Den maksimale udjævningsgrad er i Danmark steget fra 16,5 % i 2000 til 19,7 % i 2011.

Endelig er det såkaldte 80/20-ulighedsmål en tredje indikator for økonomisk ulighed. Det viser forholdet mellem den andel af et lands samlede indkomst, som henholdsvis de rigeste 20 % og de 20 % fattigste har. Også denne metode viser en stigning i Danmark fra 3,42 i 2000 til 4,36 i 2011. Det vil altså sige, at de 20 % rigeste i Danmark i 2011 sad på 4,36 gange så meget af den samlede indkomst som de 20 % fattigste.

 

 

Læs videre