Åbn undermenuer...

Familie-arenaer

Lars Dencik, professor i socialpsykologi, placerer familier i tre forskellige arenaer:

  • Den offentlige arena: arbejde, sociale netværk, offentlige institutioner og forholdet til slægten.
  • Den private arena: det sociale samspil og gensidige følelser mellem familiens medlemmer samt normer i familien.
  • Den personlige arena: den enkelte persons ressourcer, forudsætninger, sårbarheder mv.

En central pointe hos Dencik er, at det især i ”udsatte familier” gælder, at hvis et familiemedlem bliver ”ramt” i én arena, er der en risiko for, at det sætter skred i andre arenaer i familien. Arbejdsløshed i den offentlige arena kan således påvirke de andre arenaer, og fx skilsmisse i den private arena eller depression i den personlige arena kan ligeledes have en spill-over-effekt på de øvrige arenaer.

Læs videre