Åbn undermenuer...

Socialklasser

I bogen ”Det danske klassesamfund” af Lars Olsen m.fl. fra 2012 har forfatterne så at sige genindført klassebegrebet, men de forsøger at nuancere eller videreudvikle den traditionelle måde at tænke klasser på ved ikke

Få adgang til Samfundsfag.dk

 De sociale klassers andel af de 18-59-årige danskere opgjort som personer, 2009. Procent. Kilde: Lars Olsen m.fl. ”Det danske klassesamfund”, Gyldendal 2012.

19852009
Overklasse11
Højere middelklasse49
Middelklasse1924
Arbejderklasse5847
Underklasse1820