Åbn undermenuer...

Lagdeling

Når samfundsmedlemmerne rangordnes og placeres i «lag» over hinanden, alt efter hvilken magt, ejendom eller prestige de råder over, taler vi om lagdeling. Alle grupper, organisationer eller samfund er lagdelte ud fra et eller flere kendetegn. Lagdelingen kan beskrives ud fra forskellige synsvinkler. Socialforskningsinstituttet arbejder således med 5 sociale lag (socialgruppe 1-5), når det undersøger forskelle i levevilkår i Danmark. Placeringen i socialgrupperne er afhængig af en persons uddannelse, antal underordnede og erhvervsmæssige placering. En anden lagdeling er opdelingen i sociale klasser, hvor man ofte tager udgangspunkt i Karl Marx' klasseteori, hvor klasser defineres efter deres besiddelse/ikke-besiddelse af produktionsmidler/produktionsfaktorer.

Figurer