Åbn undermenuer...

Lorenz-kurve

En kurve, der viser sammenhængen mellem procentandele af befolkningen (afsættes i fx tiendedele på x-aksen med den fattigste tiendedel først) og disses procentandele af samfundets samlede indkomst eller formue (y-aksen). Jo tættere, Lorenz-kurven er på 45 grader-linjen, jo større lighed er der i samfundet.

 

Figurer