Åbn undermenuer...

Neo-proletariat

Den franske sociolog André Gorz’ betegnelse for det nye proletariat i det senmoderne samfund. Dette proletariat består af de stadigt flere, som ifølge Gorz vil blive til overs på arbejdsmarkedet pga. den fortsatte rationalisering og robotisering af produktionen, og som primært er henvist til at leve af overførselsindkomster.