Åbn undermenuer...

Hjemløse

En hjemløs er en person uden fast bopæl, hvilket kan være dybt problematisk for den enkelte og kan forværre andre sociale problemer. Der er ingen præcis opgørelse over antallet af hjemløse i Danmark, men det nationale forskningscenter for velfærd, SFI, har i 2009 opgjort antallet af hjemløse over et helt år til skønsmæssigt 12.000-13.000. I de senere år er antallet af hjemløse især blevet forøget pga. tilrejsende fra de fattigste østeuropæiske lande. Årsagerne til hjemløshed er komplekse. Det kan være økonomiske, sociale og psykiske problemer, der fører til hjemløshed.

Læs videre