Åbn undermenuer...

Økonomisk kapital

Hos den franske sociolog Pierre Bourdieu er et centralt begreb kapitaler, dvs. de ressourcer og egenskaber, som den enkelte er i besiddelse af. Her opererer han med fire former: økonomisk, social, kulturel og symbolsk kapital. Økonomisk kapital drejer sig om indkomster og pengeressourcer (fx kontant opsparing, værdipapirer og ejendomme). Økonomisk kapital er den mest materielle og synlige af de fire kapitalformer.

Læs videre