Åbn undermenuer...

Prestige

Prestige er et udtryk for den anseelse, en person eller institution har i et samfund eller i en mindre gruppering i samfundet. En persons prestige afhænger fx af uddannelse, indkomst, ejendom eller job. Prestige er tæt knyttet til begrebet social status, der er en sociologisk betegnelse, som dels anvendes i smågruppe-sociologien til specifikt at angive individers positioner i mindre grupper, dels mere generelt til at beskrive individers eller gruppers placering i samfundets sociale hierarki. Her er det ofte den prestige, der er knyttet til de forskellige stillingsbetegnelser, der er kriteriet for placering i en bestemt statusgruppe.