Åbn undermenuer...

Livsform

Livsformsteorien indeholder en række principielt forskellige begrebsverdener, som hverdagsliv i det moderne samfund kan analyseres med. De centrale livsformer statistikken refererer til er: Den selvstændige livsform, lønarbejderlivsformen og den karrierebundne livsform.  Den selvstændige livsform er bl.a. karakteriseret ved, at der ikke skelnes mellem arbejde og fritid. Hele familien indgår i produktionsenheden. Virksomhedens økonomi og privatøkonomien er uadskillelige. Virksomheden er et middel, der samtidig er sit eget mål. At være selvstændig er også at være sin egen herre, hvilket realiseres vha. virksomheden.  Lønarbejderlivsformen er bl.a. karakteriseret ved, at arbejdet opleves som et middel, fritiden er målet. Arbejdsliv og fritidsliv er skarpt adskilte.  Den karrierebundne livsform er bl.a. karakteriseret ved at arbejdet er målet man er engageret i de krav, arbejdet stiller og i sin karriere. Fritiden bruges til at lade op til arbejdet eller er på anden måde koncentreret om det egentlige mål, arbejde og karriere.  Baglandslivsform er en særlig livsform for kvinder. Den er afledt af mandens karrierelivsform. Baglandskvinden sørger for hjemmet, for familiens respektabilitet og for, at manden kan bruge det meste af sin tid på at passe arbejde og karriere. Hun er mandens bagland og bakker op bag manden.

Figurer