Åbn undermenuer...

Samfundsklasse

Begrebet dækker over grupperinger af mennesker, der har den samme sociale og økonomiske baggrund: overklasse, middelklasse, arbejderklasse, underklasse.

Disse betegnelser bruges ofte upræcist til beskrivelse af forskelle mht. ressourcer, levekår og livsstil i forskellige befolkningsgrupper. I marxistisk teori anvendes begrebet samfundsklasse mere præcist, idet klasserne defineres ud fra ejendomsretten til produktionsmidlerne: borgerskabet, arbejderklassen, småborgerskabet og mellemlagene. Gennem den udbytning af arbejdskraften, der udøves gennem ejendomsretten, skabes et modsætningsforhold mellem samfundets klasser, hvilket er årsagen til klassekampen.

Figurer