Åbn undermenuer...

Multikulturelt samfund

Et multikulturelt samfund er et samfund, hvor de forskellige befolkningsgruppers særlige kulturelle særpræg respekteres og anerkendes. Grupperne er integrerede i majoritetssamfundet, idet de deler fælles grundlæggende værdier med de øvrige befolkningsgrupper, samtidig med at de bevarer dele af deres oprindelige kultur. Dette muliggøres bl.a. gennem retten til at oprette egne skoler, have særlige læseplaner osv.

Et multikulturelt samfund er således ikke det samme som et pluralistisk samfund. Hvor et multikulturelt samfund bygger på grupperettigheder, er et pluralistisk samfund kendetegnet ved anerkendelse og sikring af individets rettigheder.

Undertiden bruges begreberne multietnisk samfund og multikulturelt samfund synonymt, men begrebet multietnisk samfund refererer til et samfund, der i stor udstrækning består af mange forskellige etniske grupper, fx USA.