Åbn undermenuer...

Magtdistance

Man kan definere magtdistance som den grad, som mindre magtfulde medlemmer af institutioner (familien, skolen, lokalsamfundet) og organisationer (virksomheder) i et land forventer og accepterer, at magten er ulige fordelt.

Ifølge den hollandske sociolog Geert Hofstede er der i forskellige kulturer meget forskellige holdninger til magt og ulighed. I Danmark har vi således en udpræget lighedskultur, mens man har noget større magtdistance i fx Frankrig og især i Kina og andre østasiatiske lande, der er præget af konfucianismens grundtanker.

 Udybbende forklaring

Man kan definere magtdistance som den grad, som mindre magtfulde medlemmer af institutioner (familien, skolen, lokalsamfundet) og organisationer (virksomheder) i et land forventer og accepterer, at magten er ulige fordelt.

Ifølge den hollandske sociolog Geert Hofstede er der i forskellige kulturer meget forskellige holdninger til magt og ulighed. I Danmark har vi således en udpræget lighedskultur, mens man har noget større magtdistance i fx Frankrig og især i Kina og andre østasiatiske lande, der er præget af konfucianismens grundtanker.

På det familiære område handler magtdistance om børns forhold til deres forældre og om mænds og kvinders indbyrdes relationer. I uddannelsessystemet om forholdet lærer-elev, ledelsen over for lærerne osv., og på arbejdspladsen om afstanden mellem ansatte og arbejdsgivere og mellem de forskellige ledelseslag. I det følgende skema fremgår nogle af forskellene mellem kulturer og lande med henholdsvis stor og lille magtdistance.

Lille magtdistance

Stor magtdistance

Ulighed mellem mennesker bør reduceres til et minimum

Uligheder mellem mennesker er ønskelig

Forældre behandler børn som jævnbyrdige

Forældre lærer børn lydighed

Børn behandler forældre og ældre slægtninge som jævnbyrdige

Børn behandler forældre og ældre slægtninge med respekt

Lærerne forventer, at eleverne tager initiativ i klassen

Lærerne forventer at tage alt initiativ i klassen

Lærere er eksperter, der videregiver upersonlige sandheder

Lærere er guruer, der videregiver personlig visdom

Undervisningens kvalitet afhænger af tovejskommunikation og elevernes dygtighed

Undervisningens kvalitet afhænger af lærernes dygtighed

 

I politiske forhandlinger mellem fx diplomater og økonomiske forhandlinger mellem fx to virksomheder kan der opstå store problemer, hvis parterne ikke er opmærksomme på eventuelle forskelle i deres respektive kulturers magtdistance - og dermed forståelsen af, hvem der hos modparten har kompetence til at træffe beslutninger.

 

Læs videre