Åbn undermenuer...

Kapitaler

Kapital er hos den franske sociolog Pierre Bourdieu (1930-2002) et bredere begreb end hos Karl Marx. Kapitaler er magtressourcer og omfatter hos Bourdieu de ressourcer og egenskaber, som den enkelte er i besiddelse af. Her opererer han med fire former: økonomisk, social, kulturel og symbolsk kapital. Med økonomisk kapital tænker han på pengeressourcer. Kulturel kapital handler om de dispositioner, handlings- og orienteringsmuligheder, som i bred forstand er erhvervet gennem mængden af uddannelse. Mennesker, der besidder høj kulturel kapital, betegnes som kulturelite, akademikere eller de intellektuelle. Social kapital udgøres af netværk af familierelationer, venner eller forbindelser, som kan hjælpe den enkelte til at erhverve sig magtpositioner, privilegier mv. Social og kulturel kapital kan veksles til økonomisk kapital og omvendt. Symbolsk kapital går på tværs af de øvrige kapitaler. Den dækker evnen til at læse spillet, dvs. at anvende de øvrige kapitaler på den optimale måde.

Figurer