Åbn undermenuer...

Ulighed

Social ulighed indebærer, at der er forskelle i levevilkår mellem forskellige grupper i et samfund. Man kan opdele samfundet i sociale lag ud fra, hvor meget de enkelte individer har af ønskværdige goder: indkomst, uddannelse og magt. Socialforskningsinstitutter inddeler således befolkningen i 5 såkaldte socialgrupper.

Alternativt til lagdelingen kan man også undersøge ulighed ud fra en marxistisk klasseinddeling.

Et konkret mål for uligheden i et samfund mht. indkomst er gini-koefficienten.

Der er forskellige holdninger til social ulighed. Nogle betragter uligheden positivt, fordi der så er noget at stræbe efter for dem, der endnu ikke har nået samfundets top. Andre vil bekæmpe ulighed, fordi de lægger vægt på solidaritet med samfundets svageste.

Figurer