Åbn undermenuer...

Gini-koefficient

Et mål for ulighed. En matematisk set fuldstændig lige indkomstfordeling giver en gini-koefficent på 0%. Gini-koefficienten tager ikke automatisk hensyn til f.eks. forsørgerbyrde. Derfor skal begrebet bruges med en vis varsomhed.

Få adgang til Samfundsfag.dk