Åbn undermenuer...

Faktorudrustningsteorien

Faktorudrustningsteorien er en teori, der forklarer udvikling og struktur i den internationale handel med landenes forskellige udrustning med produktionsfaktorer. Teorien er opstillet af Hockscher-Ohlin i 1930'erne, og den går ud på, at lande vil specialisere sig i de produkter, hvor der anvednes de produktionsfaktorer, som de er bedst udrustet med. Teorien er en videreudvikling af Ricardos teori om de komparative fordele i udenrigshandelen.