Åbn undermenuer...

Doha-runden

De væsentligste internationale forhandlinger på handelsområdet er Doha-Runden, som foregår inden for Verdenshandelsorganisationen, WTO. Runden blev igangsat i Doha i Qatar i 2001. Den drejer sig om at liberalisere verdenshandelen til gavn for både i-landene og ulandene. WTO-forhandlingerne sigter blandt andet på at mindske told- og andre handelsbarrierer på varehandel, fx på landbrugsvarer, på at fremme den internationale handel med tjenesteydelser, bl.a. inden for søfart, samt på at give ulandene bedre vilkår i den globale økonomi.

WTO har beregnet, at hvis alle barrierer for handel med varer fjernes, vil det betyde en global velfærdsgevinst på op til 620 mia. $ årligt, hvoraf 40 % vil komme ulandene til gode. WTO´s hovedproblem er imidlertid, at der er store handelsmæssige interessemodsætninger mellem i-landene og ulandene. Firkantet sagt ønsker de to parter frihandel, hvor de hver for sig er stærke, og protektionisme, hvor modparten har sin styrke. Derfor er der endnu ikke (i 2013) sket et gennembrud i forhandlingerne.