Åbn undermenuer...

Open Market Index

Hvert år opstiller International Chamber of Commerce (ICC), erhvervslivets verdensorganisation, der har som målsætning at fremme fri handel, fri konkurrence og modarbejde protektionisme, et Open Market index. Indexet viser graden af åbenhed/protektionisme i de forskellige lande og er baseret på en række forskellige indikatorer: Handel pr. capita, toldniveau, direkte udenlandske investeringer, infrastruktur osv. I indexet for 2011, der omfatter 75 lande, ligger Hongkong, Singapore og Luxembourg i spidsen, mens Danmark er nr. 10.