Åbn undermenuer...

Peak oil-teorien

Peak oil er maksimumpunktet for olieproduktionen i et oliefelt. Peak oil-teorien, som stammer fra geofysikeren King Hubbert, går ud på, at produktionen i et oliefelt forløber som en klokkeformet kurve, således at peak-oil-punktet nås, når ca. halvdelen af oliefeltet er udtømt. Peak oil-teorien gælder for både det enkelte oliefelt, for produktionen i et land og for verden som helhed.

Tilhængerne af Peak oil-teorien har gennem de senere år flere gange ment, at Peak oil-punktet for verden som helhed var nået, men ny teknologi og nye fund har skabt usikkerhed om, hvornår olieproduktionen begynder sin nedtur. I de senere år har således teknik til udvinding af skiferolie udsat Peak oil-punktet.