Åbn undermenuer...

Valutahandel

Efter liberaliseringen af den internationale økonomi fra starten af 1980’erne og den efterfølgende globalisering har handelen med valuta i dag nået et gigantisk omfang. London er i førertrøjen mht. valutahandel, og alene på én uge omsættes der i Storbritannien valuta for et beløb, der anslås til at være på størrelse med Kinas BNP i et helt år.

Langt den største del af valutahandelen – op mod 95 % - skyldes ikke handel med varer og tjenester, men derimod finansielle transaktioner, dvs. beløb, der indsættes eller lånes i andre landes banker, og beløb, der anvendes til at købe aktier, obligationer og andre værdipapirer på tværs af grænserne. For at begrænse denne spekulative handel og dermed stabilisere valutakurserne er det blevet foreslået, at man skal lægge en skat på alle valutatransaktioner, fx på 0,1-0,5 % af omsætningen. Der har dog langtfra været enighed om at indføre en sådan skat, en såkaldt Tobin-skat.

Læs videre

Se alle 1
Økonomi i ABC-serien med progression på tre niveauer....