Åbn undermenuer...

Valuta

Et lands eller en unions penge benævnes valuta. Valutaen i Danmark er danske kroner (DKK). I Euro-området er valutaen Euro. En valutas værdi måles i forhold til andre valutaer ved hjælp af valutakursen, som er prisen for 100 enheder af en fremmed valuta. Valutakursen har afgørende betydning for konkurrenceevnen, da en stærkere valuta betyder, at landets varer bliver dyrere i udlandet, og at importerede varer bliver billigere. Til at fastlægge valutakursen findes der to forskellige systemer: I et fastkurssystem er valutaen låst fast i forhold til andre valutaer (kronen i forhold til Euroen), mens kursen i et flydende system (Euro i forhold til dollar) fastlægges ved udbud og efterspørgsel og dermed skulle være et resultat af et lands økonomiske styrke.

Figurer