Åbn undermenuer...

Revaluering

Valutapolitik går ud på at ændre valutakursen med det formål at påvirke betalingsbalancen og den samlede økonomiske aktivitet. Valutapolitikken varetages af Nationalbanken efter rådslagning med regeringen.
Man skelner mellem devaluering og revaluering. Revaluering er omvendt en opskrivning af landets valuta i forhold til andre valutaer.

En revaluering svækker virksomhedernes konkurrenceevne over udlandet: Eksporten bliver mindre og importen større. Det giver igen lavere vækst, lavere beskæftigelse og dårlig betalingsbalance. Man anvender derfor kun revauleringer til at tage farten af en overophedet økonomi med for høj inflation.

I de senere års internationale økonomi har vestlige lande, især USA, presset op for at få Kina til at revaluere sin valuta, så Kinas konkurrenceevne kunne blive svækket lidt og USA's betalingsbalanceunderskud forbedret.