Åbn undermenuer...

Tekniske handelshindringer

En form for protektionisme, hvor man omgår forbud mod traditionel handelspolitisk beskyttelse som told og importrestriktioner ved at opstille særlige krav til tekniske standarder, miljøkrav eller andet, som begunstiger de indenlandske producenter i forhold til de udenlandske konkurrenter. HVis tekniske handelshindringer er tilladt, skal en dansk producent af pumper måske lave 20 varianter af det samme produkt, da de enkelte modtagerlande stiller forkskellige tekniske krav. Hvis de tekniske handelshindringer fjernes, kan fabrikken nøjes med én variant og dermed opnå stordriftsfordele.