Åbn undermenuer...

International likviditet

Den internationale likviditet er en af kapitalposternebetalingsbalancen og et udtryk for den samlede beholdning af fremmed valuta, som et land ligger inde med, den såkaldte valutareserve. Danmarks internationale likviditet opgøres som Nationalbankens beholdninger af udenlandsk valuta minus udenlandske centralbankers tilgodehavender i Danmarks Nationalbank. Hertil lægges bankens beholdninger af guld, euro og SDR-beviser (dvs. særlige trækningsrettigheder i den internationale valutafond, IMF). Endelig indgår Nationalbankens reservestilling over for IMF, der består af Danmarks kvote i valutafonden minus fondens beholdning af danske kroner, også i Danmarks internationale likviditet.