Åbn undermenuer...

Løbende poster

Alle lande fører regnskab over de økonomiske transaktioner med udlandet. Dette regnskab føres på betalingsbalancen, som er en opgørelse over samtlige økonomiske transaktioner med udlandet. På betalingsbalancens løbende poster føres de løbende betalinger til og fra udlandet, hvor der betales for varer og tjenester. På betalingsbalancens kapitalposter føres alene kapitalbevægelser som udligner under- eller overskud på de løbende poster.

Hvis et land har vedvarende underskud på betalingsbalancens løbende poster siges landet at have et balanceproblem, som kan skyldes dårlig konkurrenceevne, dvs. at landets varer og tjenester er forholdsvis dyre sammenlignet med udlandets og dermed kun vanskeligt kan afsættes.