Åbn undermenuer...

Depreciering

Valutakurserne er opgjort som et gennemsnit af de i månedens løb noterede middelkurser. Den effektive kronekurs beregnes af Nationalbanken som et vejet gennemsnit af kursændringerne overfor vores vigtigste handelspartneres valutaer. Et fald i den effektive kronekurs er udtryk for en forringelse af kronens værdi. En stigning i kronekursen i forhold til andre valutaer kaldes revaluering, et fald kaldes devaluering. Undertiden bruges udtrykket appreciering om en glidende revaluering og depreciering om en glidende devaluering.