Åbn undermenuer...

Porters diamant

Den amerikanske økonom Michael Porter har opstillet en model: Porters diamant, som kan forklare, hvorfor en virksomhed/virksomhederne i et land opnår international konkurrenceevne. Pointen hos Porter er, at et land/en virksomhed klarer sig godt internationalt, hvis der er nationale betingelser til stede, som understøtter virksomhedernes konkurrenceevne. Han opstiller fire faktorer:

  • Faktorforhold, hvor han betoner betydningen af en veluddannet og fleksibel arbejdskraft og en
  • veludbygget infrastruktur (transport, telekommunikation).
  • Virksomhedsstrategi: Virksomhedernes organisation og ledelse samt en stærk indbyrdes konkurrence mellem virksomheder i hjemlandet.
  • Efterspørgselsforhold: Et stort og kritisk hjemmemarked, der tvinger en virksomhed til stadig fornyelse.
  • Beslægtede og støttende virksomheder, fx stærke underleverandører, som sammen skal udgøre et godt miljø for udvikling mv.

Figurer