Åbn undermenuer...

Importafgifter

En importafgift er et handelspolitisk instrument, hvor importerede varer pålægges en afgift for at nedbringe importen. En importafgift er altså en told, som typisk anvendes i lande med vedvarende store underskud på betalingsbalancens løbende poster eller i lande, som søger at beskytte nyere industrier, som ikke tåler konkurrence udefra. Endelig kan importafgifter anvendes i en situation, hvor eksporterende lande bevidst sætter priserne meget lavt for at trænge ind på et marked.

Mellem EU-landene er der ingen toldmure og dermed ingen importafgifter, men EU-landene har fælles toldmure udadtil. Indtægterne herfra tilfalder EU som indtægt.