Åbn undermenuer...

Afgifter

Skatter, der pålægges produktion eller omsætning. Afgifterne kan være pålagt forskellige led i produktions- og salgsprocessen. De kan være generelle f.eks. moms, eller knyttet til forskellige enkeltvarer, tjenester eller punktafgifter. I nationalregnskabet bruges begrebet 'produktskatter' som synonym for afgifter knyttet til varer og tjenester.