Åbn undermenuer...

Produktionsapparat

De naturgivne ressourcer og realkapitalen kaldes tilsammen for produktionsapparatet. Produktionsapparatet størrelse kan forøges ved nettoinvesteringer (produktion af maskiner og bygninger ud over dem, der skal til for at erstatte nedslidte maskiner og bygninger). De naturgivne ressourcer derimod forbruges efterhånden, og mange af dem kan ikke genskabes.