Åbn undermenuer...

Inflationsforventning

De økonomisk aktører: lønmodtagere, beslutningstagere i virksomhederne m.fl., handler ud fra de forventninger, de har til den fremtidige prisudvikling. Det er et centralt element i den monetaristiske økonomiske teori, og det begrænser i flg. monetaristerne mulighederne for at føre en ekspansiv finanspolitik. Hvis man fører en politik, der øger aktørernes inflationsforventning, vil de forsøge at tage højde for prisudviklingen ved f.eks. at kræve højere løn eller sætte højere priser. Den ekspansive politik vil ifølge monetarismen på lang sigt alene føre til stadigt højere inflation. Sammenhængen fremgår af Phillipskurven.