Åbn undermenuer...

Faktormobilitet

Produktionsfaktorerne, især kapital, men også arbejdskraft, er i voksende grad mobile. Det medfører for kapitalens vedkommende, at prisen på kapital (renten) udlignes. Det samme gælder i meget mindre grad arbejdskraft, grundet bl.a. forskelle i uddannelse/kvalifikationer og organisationsforhold.