Åbn undermenuer...

Friedman, Milton

Berømt amerikansk økonom, som modtog Nobelprisen i økonomi i 1976 for sit arbejde med pengeteori og pengepolitik. Friedmann tilhører den skole, der benævnes monetarister, hvis hovedtese er, at staten ikke skal gribe ind i den økonomiske udvikling, og hvis der skal ske indgreb, skal det ske via regulering af pengemængden, som ifølge monetaristerne direkte påvirker den økonomiske aktivitet. Ændringen i pengemængden skal nøje følge udviklingen i BNP udstedes der for mange penge (fx via en ekspansiv finanspolitik), betyder det inflation og på længere sigt øget arbejdsløshed. Ifølge Friedmann skal målet om lav inflation prioriteres højere end fuld beskæftigelse, da fuld beskæftigelse kan nås ved at lade markedsmekanismen presse lønningerne nedad i en situation med arbejdsløshed.

Milton Friedmann optrådte som rådgiver for den chilenske diktator Pinochet fra 1973. Friedmann anbefalede en meget stram pengepolitik og svækkelse af de chilenske fagforeninger. At han fik Nobelprisen i 1976, var således meget kontroversielt.

Læs videre