Åbn undermenuer...

Forbrug i produktionen

Forbrug i produktionen er værdien i markedspriser (=købspris) af de varer og tjenester, der er anvendt ved produktionen i de enkelte erhverv. Her medregnes udgifter til kontorartikler, advokater, og andre indirekte produktionsomkostninger samt udgifter til reparation og vedligeholdelse. Derimod indgår udgifter til bygninger og maskiner bortset fra mindre værktøjer o.l. ikke. Disse udgifter indgår sammen med udgiften til arbejdskraft som produktionsfaktorer eller produktionsmidler. Forbrug i produktionen fratrækkes produktionsværdien ved opgørelse af værditilvæksten.