Åbn undermenuer...

BNP-deflatorer

Når udviklingen i BNP skal opgøres i faste priser må man kende BNP-deflatoren, der er et mål for den gennemsnitlige prisudvikling i de størrelser, der indgår i BNP. Fra 2005 har man i Danmarks Statistik ændret metode. Realvækstberegningerne er nu baseret på såkaldte kædeindeks.