Åbn undermenuer...

Højkonjunktur

Det normale er, at den samlede økonomiske aktivitet vokser fra år til år, men også, at der kan være tale om betydelige variationer. Udviklingen i den samlede økonomiske aktivitet den økonomiske vækst - benævnes konjunkturudviklingen og svingningerne kaldes konjunkturcykler.

Der er højkonjunktur eller opsving når økonomien er inde i en periode med høj BNP-vækst. Det betyder, at det er gode tider for virksomhederne. Der er omvendt lavkonjunktur, når BNP-væksten er lav eller negativ, og man bruger udtrykket tilbageslag, hvis væksten er meget lav eller ligefrem negativ. Man taler ofte om krise, når virksomhedernes indtjening er dårlig. Det er forskelligt, hvor lange og hvor kraftige konjunktursvingningerne er.

Figurer