Åbn undermenuer...

Lavkonjunktur

Det normale er, at den samlede økonomiske aktivitet vokser fra år til år, men også at der kan være tale om betydelige variationer. Udviklingen i den samlede økonomiske aktivitet den økonomiske vækst - benævnes konjunkturudviklingen og svingningerne kaldes konjunkturcykler.

Vi taler om lavkonjunktur i perioder med stagnation (lav eller negativ BNP-vækst), stigende arbejdsløshed og svigtende efterspørgsel.

Figurer