Åbn undermenuer...

DAU-saldo

Saldoen på statens Drift- anlægs- og udlånsbudget bruges ofte som mål for statsbudgettets påvirkning af den samfundsøkonomiske aktivitet. Et øget underskud eller et reduceret overskud vil have en aktivitetsøgende funktion.