Åbn undermenuer...

Ny Økonomi

En række økonomer talte i 1990'erne om Ny Økonomi i sammenhæng med globaliseringen. Blandt de nye træk nævntes følgende: Der er tale om en gylden æra med en fortsat betydelig økonomisk vækst baseret på en øget produktivitet og drevet frem af udviklingen i den ny informationsteknologi. De makroøkonomiske sammenhænge ændres. Forholdet mellem økonomisk vækst, ledighed og inflation svarer ikke til den traditionelle økonomiske teori. Det er f.eks. muligt at have en betydelig økonomisk vækst og fuld beskæftigelse, uden at det automatisk fører til inflation. Kapacitetsbegrænsningernes inflationseffekt er ændret eller eksisterer ikke i den Ny Økonomi. Det skal ses i sammenhæng med, at vareudbuddet er præget af globaliseringen.

De optimistiske fortalere for begrebet Ny Økonomi fik dog allerede med IT-krisen fra 2000-2003 og senere med finanskrisen fra 2008 skudt deres optimisme i sænk. I dag er begrebet gledet ud af den økonomiske debat.